-50%

Phần mềm dạy và học toán lớp 1,2,3,4,5 trên máy tính PC, Laptop, Tablet

199,000

Phần mềm dạy và học toán lớp 1,2,3,4,5 trên máy tính PC, Laptop, Tablet Windows

Toàn bộ kiến thức học theo sách giao khoa

Hình ảnh và âm thanh trực quan sinh động giúp trẻ thích học hơn

Phần mềm thiết kế để phụ huynh và trẻ dễ dàng sử dụng

Hỗ trợ cài đặt qua Teamviewer / Ultraviewer

Mã: N/A Danh mục: