HƯỚNG DẪN CHUNG CẦN ĐỌC !

Hướng dẫn sử dụng trang web

  • Lên sử dụng trình duyệt mới nhất, ưu tiên sử dụng Chrome – Firefox – Edge – Opera – CocCoc…
  • Tắt chương trình chặn quảng cáo cho trang web này.
  • Lên ưu tiên sử dụng trên Desktop – Laptop – Tablet – Mobile.

One thought on “HƯỚNG DẪN CHUNG CẦN ĐỌC !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *